Årsstämma

Besök oss här för uppdaterade nyheter och information angående vår Årsstämma.

 

Protokoll årsstämma HemCheck 2017

Notice of Annual General Meeting, HemCheck sweden AB (publ)

Kallelse till Årsstämma i HemCheck sweden AB (publ)

Fullmaktsformulär

 

HemChecks valberedning består av:

 

Fredrik Sjövall, ordf
Hjalmar Didrikson
Henrik Larsson
Mattias Karlsson
Johnny Olsson